Stejně tak, jako v předchozích letech, tak i letos za vámi dorazí NEJOBLÍBENĚJŠÍ SHOW plná dárků a zábavy na vaší škole pod názvem ISIC TOUR 2016 powered by Vodafone! A i letos se máte rozhodně na co těšit.

Oblíbená road show po univerzitách a vysokých školách v celé České republice je každoročně navštěvována tisíci studenty. Studentům přináší plno soutěží, dárků a aktivit, u kterých zažijete nejen spoustu zábavy, ale budete mít možnost získat i zajímavé ceny od partnerů ISIC TOUR.
Letošní podzimní tour vznikla za přispění hned několika partnerů. Generálním partnerem je společnost Vodafone a hlavním partnerem cestovní kancelář Nev-Dama. Můžete se také těšit na Student Agency, Tic Tac, Avon, LOAP, ASUS nebo Kotex. Všichni partneři pro Vás připravili mnoho zábavy a soutěží o lákavé ceny. Stejně tak jsme pro vás i my opět připravili Velkou hru o parádní ceny, které do hry věnoval generální partner Vodafone a jako další společnost Alza.

Těšíme se na viděnou na ISIC TOUR 2016 powered by Vodafone!

Kalendáře zastávek ISIC TOUR

Potvrďte svou účast i vy na Facebook události a přijďte si pro ISIC balíček a hrajte Velkou soutěž o hodnotné ceny!

Datum Den Město Univerzita Časy
3.10.2016 Po Praha 6 VŠCHT 11:00 – 14:00
5.10.2016 St Praha 3 VŠE 11:00 – 14:00
6.10.2016 Čt Hradec Králové UHK 11:00 – 14:00
11.10.2016 Út Brno MENDELU 11:00 – 14:00
12.10.2016 St Brno VUT 11:00 – 14:00
13.10.2016 Čt Brno VFU 11:00 – 14:00
18.10.2016 Út Brno MUNI 11:00 – 14:00
19.10.2016 St Ostrava VŠB TUO 11:00 – 14:00
20.10.2016 Čt Olomouc UPOL 11:00 – 14:00
25.10.2016 Út České Budějovice JČU 11:00 – 14:00
26.10.2016 St Ústní nad Labem UJEP 11:00 – 14:00
27.10.2016 Čt Plzeň ZČU 11:00 – 14:00
1.11.2016 Út Praha 6 ČZU 11:00 – 14:00
2.11.2016 St Praha 6 ČVUT 11:00 – 14:00
3.11.2016 Čt Praha 2 UK 11:00 – 14:00

Změny termínů a umístění jsou vyhrazeny.

Generální partner ISIC TOUR 2016

vodafone

Hlavní partner ISIC TOUR 2016

nevdama

Partneři ISIC TOUR 2016

Partneři ISIC balíček

vodafone-02 nevdama tictac
alza loap
asus chio ckinvest

Hostesky obléká

loap

Hostesky zajišťuje

smile

Tipněte si, kolik lidí už vidělo video #jetovtobě od Vodafone a zapojte se do VELKÉ HRY o nadupané ceny, se kterými můžete dělat všechno, co vás baví. Ukažte, co ve vás je!

soutěž

Pravidla pro ISIC TOUR 2016 powered by Vodafone – Velká hra

I. Specifikace Hry
Hra je určena fyzickým osobám, které řádně (úplně) vyplní a odevzdají do sběrného boxu soutěžní kupon, jehož distribuce a sběr bude probíhat na všech akcích konaných v rámci ISIC TOUR 2016 powered by Vodafone. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu vědomostní otázku.

II. Doba trvání
Doba trvání hry je od Doba trvání Velké hry je od 3. 10. – 3. 11. 2016. Hra probíhá v jednom herním kole (časový úsek, během kterého se hraje o jednotlivé výhry).

III. Organizátor
Společnost GTS ALIVE s.r.o. se sídlem na adrese Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16656 (dále jen „Organizátor“) pořádá hru s názvem „VELKÁ HRA“ (dále jen „Hra“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

IV. Způsob účasti
1. Hry se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je držitelem platného průkazu ISIC, ITIC, IYTC či ALIVE, a která řádně (úplně) vyplní a odevzdá do sběrného boxu soutěžní kupon, jehož distribuce a sběr bude probíhat na všech akcích konaných v rámci Vodafone ISIC TOUR 2016 powered by Vodafone. Všechny neúplně či nečitelně vyplněné kupony budou ze Hry automaticky vyloučeny a skartovány.
2. Každý účastník se smí Hry zúčastnit během doby trvání Hry pouze jednou. V případě, že se zúčastní vícekrát, bude ze Hry automaticky vyloučen.
V. Výhry
Výhrami jsou věcné ceny od partnerů soutěže:
1.–3. místo: Tablet iPad Air 2

4.–7. místo: TabletiPad Mini 4 16GB

8.–11. místo: Chytré hodinky Samsung Gear S2

12.–16. místo: USB flash disk 4GB se zápisníkem Lanybook 64GB

17.–20. místo: Selfie tyč s dálkovým ovládáním

21.–40. místo: Voucher na nákup na alza.cz v hodnotě 500 Kč

Výhry byly vyspecifikovány před započetím Hry na soutěžním kuponu.

VI. Způsob určení výherce a předání výher
1. Vítězové se určují ze všech platných soutěžních kuponů odevzdaných do sběrného boxu během doby trvání Hry vyjma soutěžních kuponů vyloučených za soutěže z důvodu jejich neúplného vyplnění či z důvodu pokusu o vícenásobnou účast jedním účastníkem Hry.
2. Výherci výše uvedených cen se stává dvacet účastníků Hry s nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku, a to tak, že 1. cenu získá účastník s odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi, 2. cenu účastník s druhou odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi a tak dále až po 40. cenu. V případě, že dojde ke shodě odpovědí více účastníků, kterým tak vznikne nárok na stejnou výhru (výhry), budou tito obesláni e-mailem (na adresu, kterou uvede na soutěžním kuponu) s dodatečnou vědomostní otázkou obdobného charakteru a vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší sedmi dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem. V případě, že v průběhu trvání hry nebude do administračního centra Organizátora doručen dostatečný počet správných odpovědí potřebný k určení výherců dle výše uvedeného klíče, bude výše uvedený klíč použit v maximální možné míře. Zbývající výhry potom propadají ve prospěch organizátora soutěže.
3. Výherní otázka: Otázka bude zveřejněna 3.10.2016.
4. Účastník, který získá svou odpovědí nárok na některou z uvedených výher, bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to prostřednictvím emailu, který uvede na soutěžním kuponu. Bude-li tímto účastníkem odevzdání vítězného kuponu potvrzeno do 5 pracovních dní, stává se výhercem výhry. Výherci Výhry budou po ukončení Hry kontaktováni Organizátorem a budou vyzváni k převzetí výhry.
5. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu Výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení, čísla karty ISIC.
6. V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 15 dnů ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi.
7. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí výhry v doprovodu svého zákonného zástupce.
8. Přehled výherců bude uveřejněn na test2.isic.cz po skončení Hry, nejpozději však do 31. 12. 2016.

VII. Všeobecné podmínky
1. Vstupem do Hry se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Hry, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.
2. Hry se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Chcete se podívat jak ISIC TOUR probíhala na jednotlivých univerzitách po celé republice? Koukněte na náš Facebook, kde najdete kompletní fotoreport.

ISIC TOUR 2016 je zpět!

ISIC TOUR 2016 je zpět!

Přichází podzim, nový školní rok, nové výzvy a zážitky, které na vás čekají v akademickém roce 2016/17. Hitem letošní podzimní sezony je ISIC TOUR 2016 powered by Vodafone, kterou pořádáme pravidelně každý rok na vybraných českých a moravských univerzitách, během celého řijna a na záčátku listopadu!

Více

Rekordní Napka ISIC TOUR 2015 (3. týden)

Tenhle týden byl vážně rekordní! Nejen z pohledu rekordně propršeného dne v Ostravě, ale, a to zejména, z rekordního počtu rozdaných ISIC balíčků pro vás, studenty s platným průkazem ISIC. Rekord se nám povedl v Brně na Mendelově univerzitě.

Více

Napka ISIC TOUR 2015 v Brně (2. týden)

Brno je jen jedno! Kdo v Brně nebyl, jako by nežil, proto i naše Napka ISIC TOUR do Brna zavítala, aby pro vás, na vaší škole, rozbalila parádní show plnou zábavy, soutěží a dárků. Kdo za námi přišel, rozhodně udělal dobře. Jak celý týden v Brně probíhal?

Více

isic-tour-se-vraci

Jaký byl první týden s Napka ISIC TOUR 2015?

Skvělý! Teda, pokud si odmyslíte, že se snad „nahoře“ všichni domluvili a skropili nás vytrvalými dávkami deště. Ale i přesto nás to neodradilo a hlavně ani vás, studenty s platnými průkazy ISIC. Bylo vás spousta a s nadšením jste zavítali nejen k ISIC stanu pro ISIC balíček plný dárků, ale i ke stanům partnerů Napka ISIC TOUR 2015.

Více

ISIC TOUR se vraci

ISIC TOUR se vrací

Ano, studenty oblíbená road show se vrací zpět na místa činů, do vašich škol. Letošní Napka ISIC TOUR 2015 nabídne opět kupu zábavy v podobě neobyčejných her, lákavých soutěží a dárků od partnerů tour.

Více

FOTO-1-isic-tour

ODPOVĚZTE A VYHRAJTE: Dotazník ISIC TOUR 2015

Každý podzim míří na univerzity a vysoké školy oblíbená road show ISIC TOUR. S sebou přiváží vždy plno soutěží, dárků a aktivit, u kterých můžete zažít spoustu zábavy. Na ISIC TOUR máte šanci získat zajímavé ceny od partnerů a všichni s platným průkazem ISIC si mohou odnést ISIC balíček plný dárků.

Více

ISIC TOUR 2014 – 4. týden

Výherci Velké hry ISIC TOUR 2014

Letošní ISIC TOUR je definitivně za námi. Nezbývá nám než poděkovat všem, kteří se Lenovo ISIC TOUR 2014 Powered by Microsoft zúčastnili a pogratulovat všem, kteří se zapojili do naší Velké hry o ceny partnerů Lenovo, Microsoft a Garnier.

Více

ISIC TOUR 2014

VIDEO: ISIC TOUR 2014

Lenovo ISIC TOUR 2014 Powered by Microsoft je definitivně za námi. Podívejte se na finální video z celé road show, která proběhla na 15 univerzitách a vysokých školách po celé České republice.

Více