226-222-333 9:00 - 17:00

Právní dokumenty

Na této stránce naleznete odkazy na důležité právní dokumenty týkající se pořízení a používání průkazů a karet. Každý uživatel internetových stránek a sociálních sítí provozovatele GTS ALIVE s.r.o. /registrovaný uživatel osobního účtu „MŮJ ISIC“/zájemce o koupi průkazu, karty a pojištění je povinen si tyto právní dokumenty přečíst a průběžně sledovat jejich změny.

Užíváním internetových stránek, sociálních sítí a osobního účtu „MŮJ ISIC“ provozovatele GTS ALIVE s.r.o. a také koupí průkazu, karty a pojištění udělujete GTS ALIVE s.r.o. souhlas s těmito právními dokumenty, které si můžete na níže uvedených odkazech uložit do Vašeho zařízení.

V případě, že nebudete rozumět kterémukoliv ustanovení právních dokumentů nebo budete mít jinou otázku, obraťte se na nás na těchto kontaktech:

GTS ALIVE s.r.o.
Letenská 118/1
118 00 Praha 1
telefon: 226 222 335
fax: 226 222 300
e-mail: info(at)isic.cz

[dt_gap height=“30″]

Přehled obecných právních dokumentů

[dt_teaser type=“uploaded_image“ target=“blank“ style=“1″ content_size=“normal“ text_align=“left“ background=“no“ animation=“none“]

Pravidla použití průkazů a karet

Užívání průkazů a karet se řídí těmito pravidly, a to i v případech, kdy jsou průkazy a karty užívány ve škole nebo jsou používány pro využití slev a akcí v obchodech, na festivalech nebo v dopravě.
Pravidla použití průkazu a karet[/dt_teaser]

[dt_teaser type=“uploaded_image“ target=“blank“ style=“1″ content_size=“normal“ text_align=“left“ background=“no“ animation=“none“]

Podmínky akcí a soutěží

Účast na soutěžích a akcích je upravena v těchto podmínkách. Před zapojením se do soutěže nebo akce si je pečlivě nastudujte.
Podmínky akcí a soutěží[/dt_teaser]

[dt_teaser type=“uploaded_image“ target=“blank“ style=“1″ content_size=“normal“ text_align=“left“ background=“no“ animation=“none“]

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů držitelů průkazů a karet je pro nás prioritou, veškeré zásady a podmínky zpracování osobních údajů při užívání průkazů a karet a při dalších aktivitách.

Zásady obsahují rovněž ujednání pro užívání osobního účtu „MŮJ ISIC“, užívání internetových stránek a sociálních sítí a informace o cookies. Při užívání osobního účtu, jeho založení a zrušení se musíte řídit těmito ujednáními. Rovněž tak používáním internetových stránek a sociálních sítí provozovatele GTS ALIVE s.r.o. vyjadřujete souhlas s těmito ujednáními.
Zásady ochrany osobních údajů[/dt_teaser]

Přehled právních dokumentů při objednávce přes internet

[dt_teaser type=“uploaded_image“ target=“blank“ style=“1″ content_size=“normal“ text_align=“left“ background=“no“ animation=“none“]

Obchodní podmínky pro online objednávání

Veškeré on-line nákupy provedené na internetových stránkách provozovatele GTS ALIVE s.r.o. se řídí těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze průkazů ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC objednaných on-line prostřednictvím online aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti GTS ALIVE s.r.o.
Obchodní podmínky pro online objednávání[/dt_teaser]

[dt_teaser type=“uploaded_image“ target=“blank“ style=“1″ content_size=“normal“ text_align=“left“ background=“no“ animation=“none“]

Obchodní podmínky pro online objednání pojištění

Pokud máte zájem, aby součástí Vašeho průkazu ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC bylo rovněž připojištění od UNIQA pojišťovna, a.s. nastudujte si následující právní dokumenty.

Příslušné všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky jsou uvedeny také na internetové stránce pojistitele www.uniqa.cz a spolu s příslušnými smluvními ujednáními jsou rovněž zasílány zájemcům o uzavření pojistné smlouvy spolu s návrhem pojistné smlouvy.

[/dt_teaser]