BI_logo_300x150px

Bankovní institut vysoká škola je nejstarší českou soukromou vysokou školou s historií již od roku 1999, která se soustředí na vzdělávání v oblastech ekonomie, financí, bankovnictví, managementu, oceňování majetku a informačních technologií. Využíváme aktivní moderní metody výuky 21. století zahrnující zvládnutí metodiky řízené diskuze, řešení případových studií pomocí myšlenkových map a brainstormingu, abychom studentům co nejlépe přiblížili reálné situace z praxe.

Předávání poznatků z praxe našim studentům je základní stavební kámen vysokoškolského vzdělání, kterého se dostává našim studentům. Proto i ve statistikách uplatnitelnosti v praxi vycházejí naši absolventi vysoko nad průměrem všech vysokých škol. Bankovní institut vysoká škola je součástí německého vzdělávacího holdingu COGNOS AG a hlavními společníky jsou Ludwig Fresenius a Dr. Arend Oetker. Zamiřte na BIVŠ – vysokou úspěšných.

Studijní obory

Bakalářské studijní obory (Bc.)

Navazující magisterský studijní obor (Ing.)

Důvody proč studovat na BIVŠ
 • Vysoká uplatnitelnost absolventů BIVŠ (95 % absolventů je zaměstnáno během prvního roku od ukončení studia)
 • Více jak 100 studijních předmětů v pěti oborech se zaměřením na ekonomii, marketing, finance, informační technologie, řízení lidských zdrojů, právo a management
 • Široké portfolio volitelných předmětů vám umožňuje individuální studijní zaměření a hlubší profilování ve zvoleném oboru
 • Špičkoví specialisté v oboru vám na přednáškách svými zkušenostmi názorně prokáží, jaké jsou možnosti rozvoje vaší budoucí kariéry
 • Orientace na praktické znalosti má ve studiu dominantní roli. Připravíme vás na profesionální kariéru nebo prohloubíme vaše znalosti v současném povolání
 • Studujete v malých skupinách. Budete mít přímou vazbu na své pedagogy a spolužáky, a můžete tak maximalizovat svůj úspěch ve studiu
 • Osobní kontakt s pedagogy, které poznáte osobně, a budou vám k dispozici k zodpovězení dotazů a pomohou vám s orientací ve struktuře studia
 • Studium v zahraničí. Část studia můžete strávit v zahraničí na partnerských školách BIVŠ s podporou programu Erasmus+. Organizujeme také výměnné letní a zimní školy ve spolupráci s Hochschule Fresenius v Kolíně, Hamburku nebo v Idsteinu.
 • Studiem cizích jazyků, které jsou zařazeny do programu vašeho vzdělávání, zvyšujeme vaše kariérní šance
 • Studentský informační systém jako váš on-line elektronický index, rozvrh a evidence studijních plánů
 • Systém stipendií a studentských slev jako odměna za vaši studijní píli a nadprůměrné výsledky u zkoušek
 • Studijní život bez bariér. Moderní budova umožňuje handicapovaným studentům snadný pohyb po všech prostorách školy
 • Stravování ve vlastní menze přímo v budově školy
Přihlášení ke studiu ve třech krocích
 1. Vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte poplatek za přijímací řízení (400 Kč).
 2. Vytiskněte, vyplňte a podepište Přihlášku a Platební podmínky (jsou součástí přihlášky).
 3. Odešlete všechny dokumenty na adresu školy:
  Bankovní institut vysoká škola, a. s.
  Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5

 

POZNÁMKY:

* Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

** Zahraniční uchazeči doručí spolu s přihláškou ke studiu úředně ověřenou nostrifikaci maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia), resp. úředně ověřenou nostrifikaci vysokoškolského diplomu (u přihlášky do navazujícího magisterského studia) a úředně ověřené osvědčení o absolvování jazykové přípravy pro vysokoškolské studium (pro studium v českém jazyce), minimální úroveň A2.

Dny otevřených dveří

Sociální sítě

Facebook

twitter light

Linkedin-256

youtube default