Header úvodní

e-maturity

Video portál ematurity.cz poskytuje budoucím maturantům alternativní formu edukační podpory k maturitě. Návštěvník webové stránky ematurity.cz nalezne zhruba 60 krátkých audiovizuálních videí o velikosti maximálně 15 minut. Základními tematickými okruhy jsou český jazyk, matematika, anglický jazyk. Sekce obsahují výkladová videa, ale i rozbory literárních děl, simulace maturitních zkoušek či rozbory didaktický testů. Naší vizí je učit jinak se snahou o maximální využití audiovizuálních pomůcek.

Projekt ematurity.cz vznikl v roce 2013 pod záštitou Vysoké školy finanční a správní. Jeho cílem je usnadnit maturantům přípravu na zkoušku z dospělosti. Hlavní filosofií pak je využití populárních online nástrojů k edukaci, která pak může probíhat nenásilnou audiovizuální formou. Zvídavý maturant se může podívat, jak maturitní zkouška probíhá, nebo se může z výukových videí přímo učit i za intenzivnějšího zapojení audiovizuální paměti. Portál za svou existenci přilákal 80 tisíc návštěvníků a celkem čtvrt milionu zobrazení stránek.

Projekt získal díky kladnému ohlasu významné partnery, jako je např. společnost ISIC. Díky podpoře spřátelených společnosti lze investovat do rozvoje dalších maturitních částí, jako je krátký zábavný test „Na co se hodím“, kde se maturanti o sobě a svém případném skrytém talentu mohou dovědět více.
Návštěvy portálu jsou prozatím i nadále bezplatné a bez registrace.

Angličtina s Kate

video_01

Matematika / Tipy a triky k maturitě

video_02

Čeština / Velký Gatsby

video_03

Vysoká škola finanční a správní
Nabízí studentům vedle kvalitního vzdělání a mimořádného zázemí i mezinárodní prostředí. Poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (Bc.) od roku 1999, kdy škola vznikla, navazující magisterské (Mgr. a Ing.) a od roku 2009, kdy se škola stala univerzitou, i doktorské (Ph.D.). Student si může vybrat prezenční i kombinovanou formu studia. Důraz univerzita klade na mezinárodní charakter, vždyť jedna čtvrtina jejích studentů přichází ze zahraničí, podporuje zahraniční výměnné pobyty a posiluje jazykové kompetence.

Více o VŠFS naleznete zde: www.vsfs.cz/myway

Facebook

youtube default